bárdi nándor
Jordáky Lajos életmű-bibliográfiája

 

680 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 661-680


Önálló kiadványok

A spanyolországi munkásmozgalom. Szociáldemokrata Párt, Kolozsvár, 1938. 16 p.

Spanyolország. Munkás Athenaeum, Kolozsvár, 1939. 242 p.

A nagy francia forradalom. Munkás Athenaeum, Kolozsvár, 1939. 32 p.

A francia szocializmus három nagy alakja. Lafargue [Paul], Guesde [Jules] Jaures [Jean],. Szociáldemokrata Párt, 1943. 56 p.

Horea, Cloşca és Crişan. Józsa Béla Athenaeum, Kolozsvár, 1944. 12 p.

A márciusi ifjúság. Józsa Béla Athenaeum, Kolozsvár, 1945. 164 p.

A tudományos szocializmus Franciaországban. Lafargue-- Guesde--Jaures. I. kiadás: Szociáldemokratat Párt, Budapest, 1944. 56 p.;

A tudományos szocializmus Franciaországban. II. kiadás: Józsa Béla Athenaeum, Kolozsvár, 1945. 80 p.

Werbőczy és Marinuzzi. Méhkas Diákszövetkezet-Móricz Zsigmond Kollégium, Kolozsvár, 1945. 24 p.

Az erdélyi társadalom szerkezete. Bolyai Tudományegyetem Jog- és Közgazdaságtudományi Karának ismeretterjesztő kiadványai. Jog- és Közgazdaságtudományi Értekezések. 1., Kolozsvár, 1946. 16 p.

Szocializmus és irodalom. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Társadalomtudományi és Társadalompolitikai Intézetének kiadása, Kolozsvár, 1946. 96 p. [1943-ban készült tanulmányok.]

Egyetemes újkori történelem (1640--1870). Az angol forradalomtól a bécsi kongresszusig. (1640--1814). Oktatásügyi Minisztérium Kolozsvári Bolyai Egyetem, Oktatásügyi Sokszorosító, Kolozsvár, 1957. 266 p. [Bolyai Egyetemi előadások vázlata -- stencil.]

I. Crăciun I. -- Domşa, Gh. -- Hristodol -- L. Jordáky: Bibliografia istorică a României pentru anii 1959--1960. Anuarul Institutului de Istorie Cluj. 1962

Tom. V. P. Constantinescu-Iaşi -- V. Cheresteşiu -- L. Jordáky: Lucrări şi publicaţii din România despre Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie (1917--1944). Academiei RSR, Bucureşti., 1967. 184 p.

Janovics Jenő és Poór Lili. Két színész arcképe. Kriterion, Buk., 1971. 143 p.

Irodalom és világnézet. Cikkek tanulmányok. Kriterion, Buk., 1973. 229 p. [Az először ebben a kötetben publikált tanulmányoknál utalunk a kötetre.]

A szocialista irodalom útján. Magvető, Bp., 1973. 531 p. [Az először ebben a kötetben publikált tanulmányoknál utalunk a kötetre.]

A Román Nemzeti Párt megalakulása. Akadémiai, Bp., 1974. 138 p.

Szocializmus és történettudomány. Tanulmányok. Bev., vál. Demény Lajos,. Politikai, Buk., 1974. 417 p. [Az először ebben a kötetben publikált tanulmányoknál utalunk a kötetre.]

Az erdélyi némafilmgyártás története (1903-1930). Kriterion, Buk., 1980. 250 p.


Összeállítások, válogatások

A márciusi ifjúság a márciusi gondolatról. Összeáll. Jordáky Lajos,. Józsa Béla Atheneum, Kv., 92 p.

Saint-Simon: Az európai társadalom újjászervezéséről. Új kereszténység. Ford., bev. Jordáky Lajos,. Irodalmi, Buk., 1969. 172 p.

Salamon László: Május kék madara. Esszék és publicisztikai írások 1923--1943. Utószó Jordáky Lajos,. Kriterion, Buk., 1971. 214 p.

Kótsi Patkó János: A Régi és Új Theátrom Históriája és egyéb írások. Sajtó alá rend., bev., Jordáky Lajos,. Kriterion, Buk., 1973. 213 p.

Szabó Árpád: Üzenet a mának. Bev. Jordáky Lajos,. Politikai, Buk., 1974. 154 p.

Kovács Katona Jenő: Emberi kérdés. Előszó Balogh Edgár, Bev. Jordáky Lajos,. Politikai Könyvkiadó, Buk., 1977. 269 p.

Józsa Béla: Tanulni a múltból. Politikai és szépirodalmi írások. Előszó Balogh Edgár, bev., összeáll., Jordáky Lajos,. Politikai, Buk., 1978. 241 p.


Tanulmányok

A baszk nacionalizmus útja. Korunk, 1937. 3. sz. 422-427. p.

A franciaországi szakszervezeti mozgalom. Korunk, 1937. 7--8. sz. 630-636. p.

A kolozsvári ipari munkásság. Korunk, 1938. 2. sz. 97-102. p., 3. sz. 244-297. p.(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék